Abonnemang & Priser Om oss Kontakt Nytt konto Logga in

Laddar villkor...

Hur tänker du använda Sprend?

Ny version av användaravtalet

Ny version av användaravtalet

Det finns en ny version av användaravtalet för Sprend. Påminn administratören för ditt Team om att logga på och gå igenom det nya avtalet.

Du kan inte skicka några filer förrän det är gjort.

Uppgifter för ert Sprendkonto

Underskrift

Genom kundens godkännande av detta avtal förbinder sig Sprend AB att följa det.

Undertecknat: 
För kunden: ,

För kunden:

© Sprend 2023 Abonnemang & Priser

Sprend Development
FAQ
Om oss
Företaget
Vårt team
Blogg
Jobb

Villkor & integritet

support@sprend.com
010-129 29 10

Terms, privacy and security

Valid for: Organization, Single user. Latest change:

Villkor, integritet och säkerhet

Gäller för: Organisation, Enskild användare. Senast ändrat:

Sprend Services Agreement

Valid for: Organization, Single user. Latest change:

Tjänsteavtal Sprend

Gäller för: Organisation, Enskild användare. Senast ändrat:

Sprend Services Agreement

Valid for: Organization, Single user. Latest change:

Tjänsteavtal Sprend

Gäller för: Organisation, Enskild användare. Senast ändrat:

Sprend Services Agreement

Valid for: Organization, Single user. Latest change:

Tjänsteavtal Sprend

Gäller för: Organisation, Enskild användare. Senast ändrat:

Sprend Services Agreement

Valid for: Organization, Single user. Latest change:

Tjänsteavtal Sprend

Gäller för: Organisation, Enskild användare. Senast ändrat:

Sprend Ugovor o uslugama

Valjan za: organizacije, pojedinačne korisnike. Zadnje promjene:

Terms, privacy and security

Valid for: Organization, Team. Latest change:

Villkor, integritet och säkerhet

Gäller för: Organisation, Team. Senast ändrat:

Sprend Services Agreement

Valid for: Organization, Team. Latest change:

Tjänsteavtal Sprend

Gäller för: Organisation, Team. Senast ändrat:

Sprend Services Agreement

Valid for: Organization, Team. Latest change:

Tjänsteavtal Sprend

Gäller för: Organisation, Team. Senast ändrat:

Sprend Services Agreement

Valid for: Organization, Team. Latest change:

Tjänsteavtal Sprend

Gäller för: Organisation, Team. Senast ändrat:

Sprend Services Agreement

Valid for: Organization, Team. Latest change:

Tjänsteavtal Sprend

Gäller för: Organisation, Team. Senast ändrat:

Sprend Ugovor o uslugama

Valjan za: organizacije, pojedinačne korisnike. Zadnje promjene:

Terms, privacy and security

Valid for: Member of Team. Latest change:

Villkor, integritet och säkerhet

Gäller för: Medlem av Team. Senast ändrat:

Terms

Valid for: Member of Team. Latest change:

Introduction

The basis of these terms is the Sprend Services Agreement that has been entered into by , "the customer", and Sprend AB, "Sprend", for the user accounts in the Team .

Användarvillkor

Gäller för: Medlem av Team. Senast ändrat:

Introduktion

Grunden för dessa användarvillkor är det tjänsteavtal som slutits mellan , "kunden" och Sprend AB, "Sprend", för de användarkonton som ingår i Teamet .

Terms

Valid for: Member of Team. Latest change:

Introduction

The basis of these terms is the Sprend Services Agreement that has been entered into by , "the customer", and Sprend AB, "Sprend", for the user accounts in the Team .

Användarvillkor

Gäller för: Medlem av Team. Senast ändrat:

Introduktion

Grunden för dessa användarvillkor är det tjänsteavtal som slutits mellan , "kunden" och Sprend AB, "Sprend", för de användarkonton som ingår i Teamet .

Terms

Valid for: Member of Team. Latest change:

Introduction

The basis of these terms is the Sprend Services Agreement that has been entered into by , "the customer", and Sprend AB, "Sprend", for the user accounts in the Team .

Användarvillkor

Gäller för: Medlem av Team. Senast ändrat:

Introduktion

Grunden för dessa användarvillkor är det tjänsteavtal som slutits mellan , "kunden" och Sprend AB, "Sprend", för de användarkonton som ingår i Teamet .

Terms

Valid for: Member of Team. Latest change:

Introduction

The basis of these terms is the Sprend Services Agreement that has been entered into by , "the customer", and Sprend AB, "Sprend", for the user accounts in the Team .

Användarvillkor

Gäller för: Medlem av Team. Senast ändrat:

Introduktion

Grunden för dessa användarvillkor är det tjänsteavtal som slutits mellan , "kunden" och Sprend AB, "Sprend", för de användarkonton som ingår i Teamet .

Uvjeti

Valjan za: organizacije, pojedinačne korisnike. Zadnje promjene:

Predstavljanje

Osnova ovih uvijeta je Sprend Ugovor o uslugama u kojem su , "klijent", i Sprend AB, "Sprend", za korisničke račune u Team .

Terms, privacy and security

Valid for: Users that are not logged in. Latest change:

Villkor, integritet och säkerhet

Gäller för: Användare som inte loggat in. Senast ändrat:

Terms of Service

Valid for: Users that are not logged in. Latest change:

Introduction

These terms are valid for users that have no account or has not logged in to sprend.com. The user is also referred to as "the customer", "the sender", and "the recipient".

Personal data per area of usage

Sending a file

When a file is sent via sprend.com personal data are saved about the sender, the recipient and about the file itself. The following are examples of what is saved: the email addresses of the sender and the recipient, the file name, type and size, the ip number of sender and recipient, and the message text. Information related a specific user account is kept as long as the account exists. For anonymous file transfers the data is kept for 365 days. The file being sent is stored for a limited time, usually not more than 21 days.

The purpose of the personal data processing is to make the transfer of files possible in a secure way. The data is also used to make it more difficult to abuse the service.

Support (customer service)

When the customer contacts support the email messages are kept for 3 years. It's important to be able to follow up previous conversations when the customer contacts Sprend again.

Användarvillkor

Gäller för: Användare som inte loggat in. Senast ändrat:

Introduktion

Dessa villkor gäller för användare som inte har ett konto eller inte loggat in på sprend.com. Användaren benämns i dessa villkor även som "kunden", "avsändaren", och "mottagaren".

Personuppgifter per användningsområde

Sändning av fil

När en fil skickas via sprend.com sparas uppgifter om avsändaren, mottagaren och filen som skickas. Exempel på uppgifter är avsändarens och mottagarens mejladresser, filens namn, typ och storlek, ip-nummer för avsändaren och mottagaren, samt meddelandetexten. Uppgifterna är antingen kopplade till avsändarens konto och finns då kvar så länge kontot existerar, eller saknar koppling till avsändaren och sparas då i 365 dagar. Utöver detta lagras även själva filen under en begränsad period, i normala fall upp till 21 dagar.

Syftet med hanteringen är att möjliggöra själva filöverföringen på ett säkert sätt. Uppgifterna används även till att försvåra missbruk av tjänsten.

Support (kundtjänst)

Vid kundens kontakt med support sparas mejlkonversationerna i tre år. Syftet är att kunna följa upp tidigare ärenden när kunden kontaktar Sprend igen.

Terms of Service

Valid for: Users that are not logged in. Latest change:

Introduction

These terms are valid for users that have no account or has not logged in to sprend.com. The user is also referred to as "the customer", "the sender", and "the recipient".

Personal data per area of usage

Sending a file

When a file is sent via sprend.com personal data are saved about the sender, the recipient and about the file itself. The following are examples of what is saved: the email addresses of the sender and the recipient, the file name, type and size, the ip number of sender and recipient, and the message text. Information related a specific user account is kept as long as the account exists. For anonymous file transfers the data is kept for 365 days. The file being sent is stored for a limited time, usually not more than 21 days.

The purpose of the personal data processing is to make the transfer of files possible in a secure way. The data is also used to make it more difficult to abuse the service.

Support (customer service)

When the customer contacts support the email messages are kept for 3 years. It's important to be able to follow up previous conversations when the customer contacts Sprend again.

Användarvillkor

Gäller för: Användare som inte loggat in. Senast ändrat:

Introduktion

Dessa villkor gäller för användare som inte har ett konto eller inte loggat in på sprend.com. Användaren benämns i dessa villkor även som "kunden", "avsändaren", och "mottagaren".

Personuppgifter per användningsområde

Sändning av fil

När en fil skickas via sprend.com sparas uppgifter om avsändaren, mottagaren och filen som skickas. Exempel på uppgifter är avsändarens och mottagarens mejladresser, filens namn, typ och storlek, ip-nummer för avsändaren och mottagaren, samt meddelandetexten. Uppgifterna är antingen kopplade till avsändarens konto och finns då kvar så länge kontot existerar, eller saknar koppling till avsändaren och sparas då i 365 dagar. Utöver detta lagras även själva filen under en begränsad period, i normala fall upp till 21 dagar.

Syftet med hanteringen är att möjliggöra själva filöverföringen på ett säkert sätt. Uppgifterna används även till att försvåra missbruk av tjänsten.

Support (kundtjänst)

Vid kundens kontakt med support sparas mejlkonversationerna i tre år. Syftet är att kunna följa upp tidigare ärenden när kunden kontaktar Sprend igen.

Terms of Service

Valid for: Users that are not logged in. Latest change:

Introduction

These terms are valid for users that have no account or has not logged in to sprend.com. The user is also referred to as "the customer", "the sender", and "the recipient".

Personal data per area of usage

Sending a file

When a file is sent via sprend.com personal data are saved about the sender, the recipient and about the file itself. The following are examples of what is saved: the email addresses of the sender and the recipient, the file name, type and size, the ip number of sender and recipient, and the message text. Information related a specific user account is kept as long as the account exists. For anonymous file transfers the data is kept for 365 days. The file being sent is stored for a limited time, usually not more than four weeks.

The purpose of the personal data processing is to make the transfer of files possible in a secure way. The data is also used to make it more difficult to abuse the service.

Support (customer service)

When the customer contacts support the email messages are kept for 3 years. It's important to be able to follow up previous conversations when the customer contacts Sprend again.

Användarvillkor

Gäller för: Användare som inte loggat in. Senast ändrat:

Introduktion

Dessa villkor gäller för användare som inte har ett konto eller inte loggat in på sprend.com. Användaren benämns i dessa villkor även som "kunden", "avsändaren", och "mottagaren".

Personuppgifter per användningsområde

Sändning av fil

När en fil skickas via sprend.com sparas uppgifter om avsändaren, mottagaren och filen som skickas. Exempel på uppgifter är avsändarens och mottagarens mejladresser, filens namn, typ och storlek, ip-nummer för avsändaren och mottagaren, samt meddelandetexten. Uppgifterna är antingen kopplade till avsändarens konto och finns då kvar så länge kontot existerar, eller saknar koppling till avsändaren och sparas då i 365 dagar. Utöver detta lagras även själva filen under en begränsad period, i normala fall upp till fyra veckor.

Syftet med hanteringen är att möjliggöra själva filöverföringen på ett säkert sätt. Uppgifterna används även till att försvåra missbruk av tjänsten.

Support (kundtjänst)

Vid kundens kontakt med support sparas mejlkonversationerna i tre år. Syftet är att kunna följa upp tidigare ärenden när kunden kontaktar Sprend igen.

Terms of Service

Valid for: Users that are not logged in. Latest change:

Introduction

These terms are valid for users that have no account or has not logged in to sprend.com. The user is also referred to as "the customer", "the sender", and "the recipient".

Personal data per area of usage

Sending a file

When a file is sent via sprend.com personal data are saved about the sender, the recipient and about the file itself. The following are examples of what is saved: the email addresses of the sender and the recipient, the file name, type and size, the ip number of sender and recipient, and the message text. Information related a specific user account is kept as long as the account exists. For anonymous file transfers the data is kept for 365 days. The file being sent is stored for a limited time, usually not more than four weeks.

The purpose of the personal data processing is to make the transfer of files possible in a secure way. The data is also used to make it more difficult to abuse the service.

Support (customer service)

When the customer contacts support the email messages are kept for 3 years. It's important to be able to follow up previous conversations when the customer contacts Sprend again.

Navigation and general usage

Sprend tracks and records data about how the user navigates and uses the service. The data is kept nor longer than 365 days. Sprend also uses third-party services for tracking users (by cookies).

The purpose of the data processing is to be able make the service better, and to advertise more effectively.

Användarvillkor

Gäller för: Användare som inte loggat in. Senast ändrat:

Introduktion

Dessa villkor gäller för användare som inte har ett konto eller inte loggat in på sprend.com. Användaren benämns i dessa villkor även som "kunden", "avsändaren", och "mottagaren".

Personuppgifter per användningsområde

Sändning av fil

När en fil skickas via sprend.com sparas uppgifter om avsändaren, mottagaren och filen som skickas. Exempel på uppgifter är avsändarens och mottagarens mejladresser, filens namn, typ och storlek, ip-nummer för avsändaren och mottagaren, samt meddelandetexten. Uppgifterna är antingen kopplade till avsändarens konto och finns då kvar så länge kontot existerar, eller saknar koppling till avsändaren och sparas då i 365 dagar. Utöver detta lagras även själva filen under en begränsad period, i normala fall upp till fyra veckor.

Syftet med hanteringen är att möjliggöra själva filöverföringen på ett säkert sätt. Uppgifterna används även till att försvåra missbruk av tjänsten.

Support (kundtjänst)

Vid kundens kontakt med support sparas mejlkonversationerna i tre år. Syftet är att kunna följa upp tidigare ärenden när kunden kontaktar Sprend igen.

Navigering och övrigt användande

Sprend spårar och lagrar data om hur användaren använder tjänsten. Uppgifterna sparas som längst i 365 dagar. Sprend använder också tredje-parts-tjänster för att spåra användare (via cookies).

Syftet med datahantering är att förbättra tjänsten och göra våra marknadsföring effektivare.

Uvjeti pružanja usluge

Valjan za: organizacije, pojedinačne korisnike. Zadnje promjene:

Predstavljanje

Ovi uvijeti se odnose za korisnike koji nemaju korisnički račun ili nisu prijavljeni na sprend.com. Korisnik se referira kao "klijent", "pošiljatelj", i "primatelj".

Osobni podaci po području uporabe

Slanje datoteke

Kada se datoteka pošalje putem sprend.com, pohranjuju se podaci o pošiljatelju, primatelju i datoteci koja se prenosi. Neke od tih informacija su: e-mail adrese pošiljatelja i primatelja, vrsta i veličina datoteke, IP broj pošiljatelja i primatelja te poruka, i tekst poruke. Podaci pripadaju računu pošiljatelja i tada se čuvaju sve dok račun postoji ili ih šalje anonimni korisnik, a u tom se slučaju podaci čuvaju 365 dana. datoteka pohranjena je za ograničeni broj dana, obično ne duže od četiri tjedna.

Svrha obrade podataka je omogućiti prijenos datoteke na siguran način. Podaci se također koriste za otežavanje zlouporabe usluge.

Podrška (korisnička služba)

Kada kupac komunicira s podrškom Sprend, razgovori putem e-maila čuvaju se 3 godine. Svrha je omogućiti praćenje prethodnih kontakata kada korisnik kontaktira Sprend ponovno.

Navigacija i opća upotreba

Sprend prati i bilježi podatke o tome kako korisnik navigira i koristi uslugu. Podaci se ne čuvaju duže od 365 dana. Sprend također koristi usluge trećih strana za praćenje korisnika (kolačićima).

Svrha obrade podataka je poboljšati uslugu i učinkovitije oglašavati.

Terms, privacy and security

Valid for: Private user. Latest change:

Villkor, integritet och säkerhet

Gäller för: Privat användare. Senast ändrat:

Sprend Services Agreement

Valid for: Private user. Latest change:

Tjänsteavtal Sprend

Gäller för: Privat användare. Senast ändrat:

Sprend Services Agreement

Valid for: Private user. Latest change:

Tjänsteavtal Sprend

Gäller för: Privat användare. Senast ändrat:

Sprend Services Agreement

Valid for: Private user. Latest change:

Tjänsteavtal Sprend

Gäller för: Privat användare. Senast ändrat:

Sprend Services Agreement

Valid for: Private user. Latest change:

Tjänsteavtal Sprend

Gäller för: Privat användare. Senast ändrat:

Sprend Ugovor o uslugama

Valjan za: organizacije, pojedinačne korisnike. Zadnje promjene:

Changes 2019-05-03

 • The list of service providers, i.e. data processors, has been moved to its own page, to make changes possible without updating the services agreement.
 • Clarifications have been made about termination, and about the cost.

Ändringar 2019-05-03

 • Listan med tjänsteleverantörer, s.k. personuppgiftsbiträden, har flyttats till egen sida, för att möjliggöra ändringar utan att tjänsteavtalet behöver uppdateras.
 • Förtydliganden har gjorts vad gäller uppsägning och att det är gratis att skapa ett Sprendkonto.

Changes 2020-11-10

 • The normal storage time is now correctly stated as four weeks.
 • The Data Processing Addendum clarifies that the customer may submit further instructions for personal data processing.

Ändringar 2020-11-10

 • Den normala lagringstiden anges nu korrekt till fyra veckor.
 • Personuppgiftsbiträdesavtalet förtydligar att kunden kan inkomma till Sprend med instruktioner för personuppgiftsbehandling.

Changes 2021-04-30

 • Sprend stores navigation data and general usage data for making the service better and for advertising purposes, see "Navigation and general usage" below.

Ändringar 2021-04-30

 • Sprend lagrar data om navigering och hur tjänsten används för att möjliggöra förbättringar och bättre marknadsföring, se rubriken "Navigering och övrigt användande".

Promjene 30-04-2021

 • Sprend pohranjuje navigacijske podatke i opće podatke o upotrebi za poboljšanje usluge i u svrhu oglašavanja, pogledajte "Navigacija i opća upotreba" u nastavku.

About the processing of personal data

Sprend stores and processes personal data to be able to provide the sprend.com service. The data is processed in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR). The responsibilities for the processing are distributed as follows:

 • Sprend is the data controller in the customer-supplier relationship, specifically for the customer's representative in this agreement, .
 • is the data controller for the usage of the sprend.com service. Sprend processes data on behalf of the customer.

The responsibilities of the data processor is specified in the section Data Processing Addendum.

The people that Sprend employs has limited access to personal data according to the duties of the work. Each person has signed a confidentiality agreement. All access is protected with two-factor authentication.

Sprend regularly reviews its systems and operating procedures to make sure personal data is safely processed.

Om hanteringen av personuppgifter

Sprend hanterar personuppgifter för att kunna erbjuda tjänsten sprend.com. Personuppgiftsbehandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Ansvaret för behandlingen fördelar sig som följer:

 • Sprend är personuppgiftsansvarig i relationen mellan kund och leverantör, specifikt för kundens representant i detta avtal, .
 • är personuppgiftsansvarig för användningen av tjänsten. Sprend hanterar personuppgifter för kundens räkning, vilket gör Sprend till personuppgiftsbiträde.

Skyldigheter och villkor kring rollen som personuppgiftsbiträde regleras under rubriken Personuppgiftsbiträdesavtal.

Sprends anställda och de som jobbar på uppdrag av Sprend har en begränsad tillgång till personuppgifter enligt vad arbetet kräver. Varje person har skrivit under ett sekretessavtal. All åtkomst är skyddad med tvåfaktorautentisering.

Sprend går regelbundet igenom system och rutiner för att säkerställa säkerheten i personuppgiftsbehandlingen.

O obradi osobnih podataka

Sprend pohranjuje i obrađuje osobne podatke kako bi mogao pružiti uslugu sprend.com. Podaci se obrađuju u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR). Odgovornosti za obradu podijeljene su na sljedeći način:

 • Sprend je upravljač podacima u odnosu kupac-dobavljač, posebno za predstavnika kupca u ovom ugovoru,.
 • je upravljač podacima za upotrebu usluge sprend.com. Sprend obrađuje podatke u ime kupca.

Odgovornosti obrađivača podataka navedene su u odjeljku Dodatak za obradu podataka.

Ljudi koje Sprend zapošljava imaju ograničen pristup osobnim podacima u skladu s dužnostima posla. Svaka je osoba potpisala ugovor o povjerljivosti. Cjelokupan pristup zaštićen je dvofaktorskom autentifikacijom.

Sprend redovito pregledava svoje sustave i operativne postupke kako bi osigurao sigurnu obradu osobnih podataka.

About the processing of personal data

Sprend stores and processes personal data to be able to provide the sprend.com service. The data is processed in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR). The responsibilities for the processing are distributed as follows:

 • is the data controller for the usage of the sprend.com service.
 • Sprend is the data processor, and processes data on behalf of the customer.

Sprend must help the customer to meet his/her obligations as data controller. These Terms includes information about the user's rights and the personal data processing that is performed.

The people that Sprend employs has limited access to personal data according to the duties of the work. Each person has signed a confidentiality agreement. All access is protected with two-factor authentication.

Sprend regularly reviews its systems and operating procedures to make sure personal data is safely processed.

Om hanteringen av personuppgifter

Sprend hanterar personuppgifter för att kunna erbjuda tjänsten sprend.com. Personuppgiftsbehandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Ansvaret för behandlingen fördelar sig som följer:

 • är personuppgiftsansvarig för användningen av tjänsten.
 • Sprend hanterar personuppgifter för kundens räkning, vilket gör Sprend till personuppgiftsbiträde.

Sprend måste bistå kunden att fullgöra sina skyldigheter som personuppgiftsanvarig. I dessa användarvillkor finns därför information om användarens rättigheter och den personuppgiftsbehandling som utförs.

Sprends anställda och de som jobbar på uppdrag av Sprend har en begränsad tillgång till personuppgifter enligt vad arbetet kräver. Varje person har skrivit under ett sekretessavtal. All åtkomst är skyddad med tvåfaktorautentisering.

Sprend går regelbundet igenom system och rutiner för att säkerställa säkerheten i personuppgiftsbehandlingen.

O obradi osobnih podataka

Sprend pohranjuje i obrađuje osobne podatke kako bi mogao pružiti uslugu sprend.com. Podaci se obrađuju u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR). Odgovornosti za obradu podijeljene su na sljedeći način:

 • je upravljač podacima za upotrebu usluge sprend.com.
 • Sprend je obrađivač podataka i obrađuje podatke u ime kupca.

Sprend mora pomoći kupcu da ispuni svoje obveze kao kontrolor podataka. Ovi Uvjeti uključuju informacije o pravima korisnika i obradi osobnih podataka koja se provodi.

Ljudi koje Sprend zapošljava imaju ograničen pristup osobnim podacima u skladu s dužnostima posla. Svaka je osoba potpisala ugovor o povjerljivosti. Cjelokupan pristup zaštićen je dvofaktorskom autentifikacijom..

Sprend redovito pregledava svoje sustave i operativne postupke kako bi osigurao sigurnu obradu osobnih podataka.

About the processing of personal data

Sprend stores and processes personal data to be able to provide the sprend.com service. The data is processed in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR). Sprend is the data controller.

The people that Sprend employs has limited access to personal data according to the duties of the work. Each person has signed a confidentiality agreement. All access is protected with two-factor authentication.

Sprend regularly reviews its systems and operating procedures to make sure personal data is safely processed.

Om hanteringen av personuppgifter

Sprend hanterar personuppgifter för att kunna erbjuda tjänsten sprend.com. Personuppgiftsbehandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Sprend är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas.

Sprends anställda och de som jobbar på uppdrag av Sprend har en begränsad tillgång till personuppgifter enligt vad arbetet kräver. Varje person har skrivit under ett sekretessavtal. All åtkomst är skyddad med tvåfaktorautentisering.

Sprend går regelbundet igenom system och rutiner för att säkerställa säkerheten i personuppgiftsbehandlingen.

O obradi osobnih podataka

Sprend pohranjuje i obrađuje osobne podatke kako bi mogao pružiti uslugu sprend.com. Podaci se obrađuju u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR). Sprend je upravljač podacima.

Ljudi koje Sprend zapošljava imaju ograničen pristup osobnim podacima u skladu s dužnostima posla. Svaka je osoba potpisala ugovor o povjerljivosti. Cjelokupan pristup zaštićen je dvofaktorskom autentifikacijom.

Sprend redovito pregledava svoje sustave i operativne postupke kako bi osigurao sigurnu obradu osobnih podataka.

Changes to the Agreement

Sprend reserves the right to make changes to this Services Agreement. When a new version of the agreement is available the customer will be notified at the moment of logging in or otherwise using the service.

The customer will at that time have the option to sign the new agreement right away, or continue to use the service until the last validity date of the "old" agreement. The last date of validity will be set to at least one month after the availability of the new version.

Förändringar av avtalet

Sprend förbehåller sig rätten att uppdatera detta tjänsteavtal. När en ny version av avtalet finns tillgänglig kommer kunden att få besked om detta i samband med inloggning eller användning av tjänsten.

Kunden har då möjligheten att skriva under det nya avtalet direkt, eller fortsätta att använda tjänsten fram till sista giltighetsdatum för det "gamla" avtalet. Sista giltighetsdatum sätts till minst en månad efter att den nya versionen har gjorts tillgänglig.

Promjene Ugovora

Sprend zadržava pravo izmjena ovog Ugovora o uslugama. Kad je dostupna nova verzija ugovora, kupac će biti obaviješten u trenutku prijave ili korištenja usluge na drugi način.

Kupac će u to vrijeme imati mogućnost da odmah potpiše novi ugovor ili će nastaviti koristiti uslugu do zadnjeg datuma valjanosti "starog" sporazuma. Posljednji datum valjanosti bit će postavljen na najmanje mjesec dana nakon dostupnosti nove verzije.

Data Processing Addendum

This section of the Services Agreement describes the customer's relationship to Sprend, when Sprend processes data on behalf of the customer. This section is dependant on, and refers to other parts of, the Services Agreement. The Data Processing Addendum is valid for .

is the data controller for the usage of the sprend.com service and responsible to its employees, customers and others concerned.

Sprend will perform the personal data processing necessary to fulfil the Services Agreement. One of the tasks is to help the customer to meet his/her obligations as the data controller. The Services Agreement describes those obligations and also forms the documented instructions that Sprend must follow.

Sprend undertakes to provide information showing that Sprend meets the obligations of a data processor, and to make audits and inspections possible.

Sub-processors

Sprend uses sub-processors who in turn have the same obligations as Sprend has in the role of processor. Sprend remains fully liable to the controller whereas the sub-processor fails to fulfil its data protection obligations.

The customer gives Sprend right to use new, or replace existing, processors. When that happens a new version of the Services Agreement will be made available that reflects those changes. Please see the section Changes to the Agreement.

Sprend uses the following sub-processors:

 • Infoflex Connect AB: Server hosting.
 • Stripe: Payment services.
 • Google: Email and document services.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Under denna rubrik av tjänsteavtalet regleras kundens förhållande till Sprend, i Sprends roll som personuppgiftsbiträde. Detta personuppgiftsbiträdesavtal är inte självständigt utan refererar till andra delar av tjänsteavtalet. Biträdesavtalet begränsas till att gälla .

är personuppgiftsansvarig vad gäller användningen av tjänsten gentemot sina anställda, kunder och andra berörda.

Sprends uppdrag är att utföra nödvändig personuppgiftsbehandling för att uppfylla tjänsteavtalet. I uppgifterna ingår att Sprend hjälper kunden att fullgöra sina skyldigheter som personuppgiftsansvarig. Tjänsteavtalet beskriver skyldigheterna och utgör också de dokumenterade instruktioner för personuppgiftsbehandling som Sprend skall arbeta efter.

Sprend förbinder sig att tillhandahålla information som visar att Sprend uppfyller skyldigheterna som biträde, samt att bidra till granskningar.

Underbiträden

Sprend använder sig av underbiträden som har samma skyldigheter som Sprend har i rollen som biträde. Sprend har fullt ansvar även då ett underbiträde inte gör sitt jobb.

Kunden ger Sprend rätt att anlita nya, eller ersätta existerande, personuppgiftsbiträden. Vid sådana tillfällen kommer en ny version av tjänsteavtalet att tas fram som innehåller dessa förändringar. Se mer under rubriken Förändringar av avtalet.

Sprend använder sig av följande personuppgiftsbiträden:

 • Infoflex Connect AB: Serverhosting.
 • Stripe: Betaltjänster.
 • Google: Tjänster för mejl och dokumentlagring.

Data Processing Addendum

This section of the Services Agreement describes the customer's relationship to Sprend, when Sprend processes data on behalf of the customer. This section is dependant on, and refers to other parts of, the Services Agreement. The Data Processing Addendum is valid for .

is the data controller for the usage of the sprend.com service and responsible to its employees, customers and others concerned.

Sprend will perform the personal data processing necessary to fulfil the Services Agreement. One of the tasks is to help the customer to meet his/her obligations as the data controller. The Services Agreement describes those obligations and also forms the documented instructions that Sprend must follow.

Sprend undertakes to provide information showing that Sprend meets the obligations of a data processor, and to make audits and inspections possible.

Sub-processors

Sprend uses sub-processors who in turn have the same obligations as Sprend has in the role of processor. Sprend remains fully liable to the controller whereas the sub-processor fails to fulfil its data protection obligations.

The customer gives Sprend the right to use new, or replace existing, processors. The customer will be notified of such changes before they are made.

Current list: Data Processors in use by Sprend

Personuppgiftsbiträdesavtal

Under denna rubrik av tjänsteavtalet regleras kundens förhållande till Sprend, i Sprends roll som personuppgiftsbiträde. Detta personuppgiftsbiträdesavtal är inte självständigt utan refererar till andra delar av tjänsteavtalet. Biträdesavtalet begränsas till att gälla .

är personuppgiftsansvarig vad gäller användningen av tjänsten gentemot sina anställda, kunder och andra berörda.

Sprends uppdrag är att utföra nödvändig personuppgiftsbehandling för att uppfylla tjänsteavtalet. I uppgifterna ingår att Sprend hjälper kunden att fullgöra sina skyldigheter som personuppgiftsansvarig. Tjänsteavtalet beskriver skyldigheterna och utgör också de dokumenterade instruktioner för personuppgiftsbehandling som Sprend skall arbeta efter.

Sprend förbinder sig att tillhandahålla information som visar att Sprend uppfyller skyldigheterna som biträde, samt att bidra till granskningar.

Underbiträden

Sprend använder sig av underbiträden som har samma skyldigheter som Sprend har i rollen som biträde. Sprend har fullt ansvar även då ett underbiträde inte uppfyller kraven i dataskyddsförordningen.

Kunden ger Sprend rätt att anlita nya, eller ersätta existerande, personuppgiftsbiträden. Kunden kommer att informeras innan sådana förändringar sker.

Aktuell lista: Personuppgiftsbiträden som Sprend använder

Data Processing Addendum

This section of the Services Agreement describes the customer's relationship to Sprend, when Sprend processes data on behalf of the customer. This section is dependant on, and refers to other parts of, the Services Agreement. The Data Processing Addendum is valid for .

is the data controller for the usage of the sprend.com service and responsible to its employees, customers and others concerned.

Sprend will perform the personal data processing necessary to fulfil the Services Agreement. One of the tasks is to help the customer to meet his/her obligations as the data controller. The Services Agreement describes those obligations and also forms the documented instructions that Sprend must follow. In addition, the customer may submit to Sprend further instructions for personal data processing.

Sprend undertakes to provide information showing that Sprend meets the obligations of a data processor, and to make audits and inspections possible.

Sub-processors

Sprend uses sub-processors who in turn have the same obligations as Sprend has in the role of processor. Sprend remains fully liable to the controller whereas the sub-processor fails to fulfil its data protection obligations.

The customer gives Sprend the right to use new, or replace existing, processors. The customer will be notified of such changes before they are made.

Current list: Data Processors in use by Sprend

Personuppgiftsbiträdesavtal

Under denna rubrik av tjänsteavtalet regleras kundens förhållande till Sprend, i Sprends roll som personuppgiftsbiträde. Detta personuppgiftsbiträdesavtal är inte självständigt utan refererar till andra delar av tjänsteavtalet. Biträdesavtalet begränsas till att gälla .

är personuppgiftsansvarig vad gäller användningen av tjänsten gentemot sina anställda, kunder och andra berörda.

Sprends uppdrag är att utföra nödvändig personuppgiftsbehandling för att uppfylla tjänsteavtalet. I uppgifterna ingår att Sprend hjälper kunden att fullgöra sina skyldigheter som personuppgiftsansvarig. Tjänsteavtalet beskriver skyldigheterna och utgör också de dokumenterade instruktioner för personuppgiftsbehandling som Sprend skall arbeta efter. Kunden kan därutöver inkomma till Sprend med ytterligare instruktioner för personuppgiftsbehandling.

Sprend förbinder sig att tillhandahålla information som visar att Sprend uppfyller skyldigheterna som biträde, samt att bidra till granskningar.

Underbiträden

Sprend använder sig av underbiträden som har samma skyldigheter som Sprend har i rollen som biträde. Sprend har fullt ansvar även då ett underbiträde inte uppfyller kraven i dataskyddsförordningen.

Kunden ger Sprend rätt att anlita nya, eller ersätta existerande, personuppgiftsbiträden. Kunden kommer att informeras innan sådana förändringar sker.

Aktuell lista: Personuppgiftsbiträden som Sprend använder

Dodatak za obradu podataka

Ovaj odjeljak Ugovora o uslugama opisuje odnos kupca prema Sprendu kada Sprend obrađuje podatke u ime kupca. Ovaj odjeljak ovisi o ostalim dijelovima Ugovora o uslugama i odnosi se na njih. Dodatak za obradu podataka vrijedi za .

je upravljač podacima za upotrebu usluge sprend.com i odgovoran je svojim zaposlenicima, kupcima i ostalim zainteresiranim.

Sprend će izvršiti obradu osobnih podataka potrebnih za ispunjenje Ugovora o uslugama. Jedan od zadataka je pomoći kupcu da ispuni svoje obveze kao kontrolor podataka. Ugovor o uslugama opisuje te obveze i također oblikuje dokumentirane upute koje Sprend mora slijediti. Osim toga, kupac može Sprendu dostaviti daljnje upute za obradu osobnih podataka.

Sprend se obvezuje pružiti informacije koje pokazuju da Sprend ispunjava obveze obrađivača podataka te omogućiti revizije i inspekcije.

Podprocesori

Sprend koristi potprocesore koji zauzvrat imaju iste obveze kao Sprend u ulozi procesora. Sprend ostaje u potpunosti odgovoran upravljaču dok podprocesor ne ispunjava svoje obveze zaštite podataka.

Kupac daje Sprendu pravo na upotrebu novih ili zamjenu postojećih procesora. Kupac će biti obaviješten o takvim promjenama prije nego što se izvrše.

Trenutni popis: Procesori podataka koje koristi Sprend

Privacy Policy

This privacy policy discloses the privacy practices for sprend.com. This privacy policy applies solely to information collected by this web site. It will notify you of the following:

 • What personally identifiable information is collected from you through the web site, how it is used and with whom it may be shared.
 • What choices are available to you regarding the use of your data.
 • The security procedures in place to protect the misuse of your information.
 • How you can correct any inaccuracies in the information.

Information collection, use and sharing

We only collect data needed for the operation, billing and support of the service. We claim no ownership or any other rights to the files transferred via the service. We only have access to/collect information that you voluntarily give us via email or other direct contact from you. We will not sell or rent this information to anyone.

We will not share your information with any third party outside of our organization other than required by law.

For users with a registered account we store e-mail address, password hash, name and optionally billing information required to issue receipts and invoices. User data is purged when the account is deleted. For each file transferred we store file name and size. For each upload and download we store timestamp and ip address. The actual file is stored for the storage time of the file, normally 7 days for free users and 21 days for paid users.

We may contact you via email in the future to tell you new features or other changes to our services, or changes to this privacy policy.

Information security

We take precautions to protect your information. When you submit sensitive information via the website, your information is protected both online and offline.

Wherever we collect sensitive information, that information is encrypted and transmitted to us in a secure way. You can verify this by looking for a closed lock icon at the bottom of your web browser, or looking for "https" at the beginning of the address of the web page.

For renewals paid via credit card, the credit card data is never transferred to us but is only handled by our Payment Service Provider (currently Stripe, https://stripe.com) in compliance with PCI DSS regulations.

While we use encryption to protect sensitive information transmitted online, we also protect your information offline. Only employees who need the information to perform a specific job (for example, billing or customer service) are granted access to personally identifiable information. The servers in which we store personally identifiable information are kept in a secure environment.

Cookies

We use "cookies" on this site. A cookie is a piece of data stored on a site visitor's hard drive to help us improve your access to our site and identify repeat visitors to our site. For instance, when we use a cookie to identify you, you would not have to log in a password more than once, thereby saving time while on our site. Cookies can also enable us to track and target the interests of our users to enhance the experience on our site. Usage of a cookie is in no way linked to any personally identifiable information on our site.

File security

 1. All files are stored on our equipment / servers in Sweden.
 2. Database (user and file data) and files are stored on different servers.
 3. Files are normally stored exactly as they are uploaded. This means that in order to have highest end-to-end security you need to encrypt files before you upload them and share encryption key with the recipient through other means. The easiest way to encrypt files is usually to create a password-protected zip archive.
 4. With Pro you can choose to password protect a file on upload. This means that the file will be encrypted before stored on disk and the recipient needs to provide the right password (encryption key) before being able to download the file. In this case you would have to trust us that we indeed encrypt the uploaded file. So, this would be a bit weaker than "2.". By default we will never see the encryption keys but you can choose to store the encryption key in the database for convenience (and at the price of lower security).
 5. Anyone that gets hold of the download link can download the file (even though it may be encrypted and in that case, hopefully, useless).
 6. User passwords are stored as salted SHA1 hashes in the database.
 7. When a registered user cancels the user account all user data, user files and file history for the user is removed from the database.

Pravila o privatnosti

Ova politika privatnosti otkriva prakse privatnosti za sprend.com. Ova se politika privatnosti odnosi samo na podatke prikupljene na ovom web mjestu. Obavijestit će vas o sljedećem:

 • Koji se podaci koji otkrivaju identitet prikupljaju od vas putem web stranice, kako se koriste i s kime se mogu dijeliti.
 • Koji su vam izbori dostupni u pogledu upotrebe vaših podataka.
 • Postoje sigurnosni postupci koji štite zlouporabu vaših podataka.
 • Kako možete ispraviti sve netočnosti u informacijama.

Prikupljanje, korištenje i dijeljenje podataka

Prikupljamo samo podatke potrebne za rad, naplatu i podršku usluge. Ne zahtijevamo vlasništvo niti bilo koja druga prava na datoteke prenesene putem usluge. Mi imamo pristup / prikupljanje podataka koje ste nam dobrovoljno dali putem e-maila ili drugog izravnog kontakta od vas. Te podatke nećemo prodavati ni iznajmljivati nikome.

Nećemo dijeliti vaše podatke s bilo kojom trećom stranom izvan naše organizacije osim u skladu sa zakonom.

Za korisnike s registriranim računom pohranjujemo email, hash lozinke, ime i podatke o naplati koji su potrebni za izdavanje računa i računa. Podaci korisnika se brišu kada se račun izbriše. Za svaku prenesenu datoteku pohranjujemo naziv i veličinu datoteke. Za svaki prijenos i preuzimanje pohranjujemo vremensku oznaku i IP adresu. Stvarna se datoteka pohranjuje za vrijeme pohrane datoteke, obično 7 dana za besplatne korisnike i 21 dan za korisnike koji plaćaju.

U budućnosti vas možemo kontaktirati putem e-maila kako bismo vam rekli nove značajke ili druge promjene naših usluga, ili izmjene ove politike privatnosti.

Sigurnost informacija

Poduzimamo mjere predostrožnosti kako bismo zaštitili vaše podatke. Kada putem web stranice šaljete osjetljive podatke, vaši su podaci zaštićeni i na mreži i izvan nje.

Gdje god prikupljamo osjetljive podatke, ti se podaci šifriraju i prenose nam na siguran način. To možete provjeriti tako što ćete potražiti ikonu zatvorene brave na dnu svog web preglednika ili potražiti "https" na početku adrese web stranice.

Za obnove plaćene kreditnom karticom, podaci s kreditne kartice nikada nam se ne prenose, već ih obrađuje samo naš pružatelj usluga plaćanja (trenutno Stripe, https://stripe.com) u skladu s PCI DSS propisima.

Iako koristimo šifriranje za zaštitu osjetljivih podataka koji se prenose putem interneta, također štitimo vaše podatke izvan mreže. Samo zaposlenici kojima su podaci potrebni za obavljanje određenog posla (na primjer, naplata ili korisnička služba) daju pristup podacima koji mogu osobno utvrditi identitet. Poslužitelji na kojima pohranjujemo podatke koji otkrivaju identitet čuvaju se u sigurnom okruženju.

Kolačići

Na ovom mjestu koristimo "kolačiće". Kolačić je dio podataka pohranjen na tvrdom disku posjetitelja web stranice da bi nam pomogao poboljšati vaš pristup našoj web stranici i identificirati ponovljene posjetitelje naše web stranice. Na primjer, kada koristimo kolačić za vašu identifikaciju, ne biste se morali prijavljivati lozinkom više puta, čime štedite vrijeme dok ste na našoj web stranici. Kolačići nam također mogu omogućiti praćenje i ciljanje interesa naših korisnika kako bismo poboljšali iskustvo na našoj web stranici. Korištenje kolačića ni na koji način nije povezano s bilo kojim osobnim podacima na našoj web stranici.

Sigurnost datoteka

 1. Sve datoteke pohranjene su na našoj opremi / poslužiteljima u Švedskoj.
 2. Baza podataka (podaci korisnika i datoteka) i datoteke pohranjuju se na različitim poslužiteljima.
 3. Datoteke se obično pohranjuju točno onako kako se prenose. To znači da da biste imali najveću end-to-end sigurnost morate šifrirati datoteke prije nego što ih prenesete i podijeliti ključ za šifriranje s primateljem na druge načine. Najlakši način šifriranja datoteka obično je stvaranje zip arhive zaštićene lozinkom.
 4. Pomoću Pro možete odabrati zaštitu datoteke lozinkom prilikom prijenosa. To znači da će datoteka biti šifrirana prije nego što se pohrani na disk, a primatelj mora pružiti pravu lozinku (ključ za šifriranje) prije nego što može preuzeti datoteku. U ovom biste nam slučaju morali vjerovati da doista šifriramo prenesenu datoteku. Dakle, ovo bi bilo malo slabije od "2.". Prema zadanim postavkama nikada nećemo vidjeti ključeve za šifriranje, ali možete odabrati spremanje ključa za šifriranje u bazu podataka radi praktičnosti (i po cijeni s nižom sigurnošću).
 5. Svatko tko se domogne veze za preuzimanje može preuzeti datoteku (iako je možda šifrirana i u tom slučaju, nadamo se, beskorisna).
 6. Korisničke lozinke pohranjuju se kao salted SHA1 hashes u bazi podataka.
 7. Kada registrirani korisnik otkaže korisnički račun, svi se korisnički podaci, korisničke datoteke i povijest datoteka za korisnika uklanjaju iz baze podataka.

Summary

 • Sprend is a service from Sprend AB, a Swedish privately held corporation, that enables professional users to send large files.
 • The service may not be used in a way that violates Swedish law.
 • If you choose to register an account you need to share some personal information with us, such as e-mail address and name.
 • The files you send via Sprend are your sole reponsibility and you guarantee that you have the right to use and distribute the files in this way.
 • We do not claim any ownership to any files transfered through our service.
 • When storage time has passed for a file it will be permanently removed from our servers.
 • We respect your privacy and do all that we can to ensure that your files and personal information is safe with us.
 • We use cookies to enable some functionality on the site.
 • We never share information about you or your files with any third party unless explicitly required by law.

For more details, se below.

Sammanfattning

 • Sprend är en tjänst från Sprend AB för att överföra stora filer som främst vänder sig till professionella användare.
 • Tjänsten får inte användas på ett sätt som bryter mot gällande lagstiftning i Sverige.
 • Väljer du att registrera ett konto i tjänsten behöver vi din mejladress och ditt namn.
 • Filerna du skickar via Sprend är ditt fulla ansvar och du garanterar att du har rätt att använda och distribuera filerna på detta sätt.
 • Vi äger inte någon som helst rätt till våra användares filer.
 • När lagringstiden för en fil gått ut tas den bort permanent från våra servrar.
 • Vi respekterar din integritet och gör vårt yttersta för att dina filer och din information hanteras på ett säkert sätt.
 • Vi använder cookies för vissa funktioner i tjänsten.
 • Vi delger aldrig information om dig eller dina filer till tredje part om inte så uttryckligen krävs enligt lag.

För mer detaljer se nedan (endast på engelska).

Sažetak

 • je usluga tvrtke Sprend AB, švedske privatne korporacije, koja profesionalnim korisnicima omogućuje slanje velikih datoteka.
 • Usluga se ne smije koristiti na način koji krši švedski zakon.
 • Ako odlučite registrirati račun, s nama morate podijeliti neke osobne podatke, poput e-mail adrese i imena.
 • Datoteke koje šaljete putem Sprenda vaša je isključiva odgovornost i jamčite da imate pravo na korištenje i distribuciju datoteka na ovaj način.
 • Ne polažemo pravo na vlasništvo nad datotekama prenesenim putem naše usluge.
 • Kad protekne vrijeme pohrane za datoteku, ona će se trajno ukloniti s naših poslužitelja.
 • Poštujemo vašu privatnost i činimo sve što možemo kako bismo osigurali da vaše datoteke i osobni podaci budu na sigurnom kod nas.
 • Kolačiće koristimo kako bismo omogućili neke funkcije na web mjestu.
 • Nikada ne dijelimo podatke o vama ili vašim datotekama s bilo kojom trećom stranom, osim ako to izričito zahtijeva zakon.

Za više detalja pogledajte ispod.

Parties and Validity

The parties to this agreement are , and Sprend AB, "Sprend", with company registration number 556889-0940.

This agreement describes the terms and conditions for the file transfer service sprend.com, "the service", and . It is valid from the time of signature until further notice, or until a new version of the agreement has been signed. The customer has the right to delete the account and thereby terminate the agreement. The agreement applies regardless of service level (e.g. Free, Pro).

Avtalsparter och giltighetstid

Avtalsparter är , och Sprend AB, "Sprend", med orgnr 556889-0940.

Detta avtal gäller för filöverföringstjänsten sprend.com, "tjänsten", och . Giltighetstiden är från undertecknandet och tills vidare, eller tills en ny version av avtalet har undertecknats. Kunden har möjlighet att när som helst avsluta sitt konto och därmed säga upp detta avtal. Avtalet gäller oberoende av tjänstenivå (tex Free, Pro).

Parties and Validity

The parties to this agreement are , and Sprend AB, "Sprend", with company registration number 556889-0940.

This agreement describes the terms and conditions for the file transfer service sprend.com, "the service", and . It is valid from the time of signature until further notice, or until a new version of the agreement has been signed.

How to terminate the agreement?

The customer may at any time delete the account and thereby terminate the agreement.

How much does it cost?

Signing up to Sprend is free. The customer may use the free version or upgrade to Pro. This Services Agreement applies both to free and to paid Sprend accounts.

Avtalsparter och giltighetstid

Avtalsparter är , och Sprend AB, "Sprend", med orgnr 556889-0940.

Detta avtal gäller för filöverföringstjänsten sprend.com, "tjänsten", och . Giltighetstiden är från undertecknandet och tills vidare, eller tills en ny version av avtalet har undertecknats.

Hur sägs avtalet upp?

Kunden har möjlighet att när som helst avsluta sitt konto och därmed säga upp detta avtal.

Vad kostar Sprend?

Att skapa ett Sprendkonto är gratis. Kunden kan använda Sprend gratis eller upgradera till Pro. Detta tjänsteavtal gäller både gratis- och betalversionerna av Sprend.

Stranke i valjanost

Strane ovog sporazuma su , i Sprend AB, "Sprend", s matičnim brojem tvrtke 556889-0940.

Ovaj ugovor opisuje uvjete i odredbe usluge prijenosa datoteka sprend.com, "usluga" i . Vrijedi od trenutka potpisivanja do daljnjeg ili do potpisivanja nove verzije sporazuma.

Kako raskinuti ugovor?

Kupac može u bilo kojem trenutku izbrisati račun i time raskinuti ugovor.

Koliko to košta?

Prijavljivanje za Sprend je besplatno. Kupac može koristiti besplatnu verziju ili nadogradnju na Pro. Ovaj Ugovor o uslugama odnosi se i na besplatne i na plaćene Sprend račune.

Personal data per Usage Area

Creating and logging into an account

Information stored for each user account include name, email address, language choice and time of last login. This information is stored as long as the account exists. A user account may be deleted by the user. There is also an automatic removal of accounts that have not been used for 12 months.

Sending a file

When a file is sent via sprend.com information is stored about the sender, the recipient and the file being transferred. Some of that information are the email addresses of sender and recipient, the file's type and size, the ip number of sender and recipient, and the message. The data is either connected to the sender's account and are then kept as long as the account exists, or is sent by an anonymous user in which case the data is kept for 365 days. Also, the file itself is stored for a limited number of days, usually not more than 21 days.

The purpose of the data processing is to be able to transfer the file in a secure manner. The data is also used to make it more difficult to misuse the service.

Paying

When the customer pays for Sprend Pro, data is processed and stored, such as the customer's name, address and the time and date. The company registration number is stored, but not the last four digits for a "enskild firma" company. With card payments Sprend stores the card owner's name and address, but not the card number. Card payments are processed by our payment provider Stripe.

Book-keeping material is kept for at least 7 years, in accordance with the Swedish Book-keeping Act.

Support (Customer Service)

When the customer communicates with Sprend Support the email conversations are kept for 3 years. The purpose is to be able to follow up on previous contacts when the customer contacts Sprend agan.

Personuppgifter per användningsområde

Skapande av konto och inloggning

För varje användarkonto sparas uppgifter såsom namn, mejladress, språkval och tidpunkt för senaste inloggning. Uppgifterna lagras så länge kontot finns kvar. Ett användarkonto kan raderas av användaren. Det sker även en automatisk radering av konton som inte använts på 12 månader.

Sändning av fil

När en fil skickas via sprend.com sparas uppgifter om avsändaren, mottagaren och filen som skickas. Exempel på uppgifter är avsändarens och mottagarens mejladresser, filens namn, typ och storlek, ip-nummer för avsändaren och mottagaren, samt meddelandetexten. Uppgifterna är antingen kopplade till avsändarens konto och finns då kvar så länge kontot existerar, eller saknar koppling till avsändaren och sparas då i 365 dagar. Utöver detta lagras även själva filen under en begränsad period, i normala fall upp till 21 dagar.

Syftet med hanteringen är att möjliggöra själva filöverföringen på ett säkert sätt. Uppgifterna används även till att försvåra missbruk av tjänsten.

Betalning

När kunden betalar för Sprend Pro behandlas och sparas uppgifter som kundens namn, adress, och tidpunkt. För företag sparas organisationsnummer men inte de fyra sista sifforna om det handlar om en enskild firma. Vid kortbetalning lagrar Sprend uppgifter om kortägarens namn och adress, dock inte kortnumret. Kortbetalningar hanteras av vår betalpartner Stripe.

Bokföringsmaterial sparas i minst 7 år, i enlighet med Bokföringslagen.

Support (Kundtjänst)

Vid kundens kontakt med support sparas mejlkonversationerna i tre år. Syftet är att kunna följa upp tidigare ärenden när kunden kontaktar Sprend igen.

Personal data per Usage Area

Creating and logging into an account

Information stored for each user account include name, email address, language choice and time of last login. This information is stored as long as the account exists. A user account may be deleted by the user. There is also an automatic removal of accounts that have not been used for 12 months.

Sending a file

When a file is sent via sprend.com information is stored about the sender, the recipient and the file being transferred. Some of that information are the email addresses of sender and recipient, the file's type and size, the ip number of sender and recipient, and the message. The data is either connected to the sender's account and are then kept as long as the account exists, or is sent by an anonymous user in which case the data is kept for 365 days. Also, the file itself is stored for a limited number of days, usually not more than four weeks.

The purpose of the data processing is to be able to transfer the file in a secure manner. The data is also used to make it more difficult to misuse the service.

Paying

When the customer pays for Sprend Pro, data is processed and stored, such as the customer's name, address and the time and date. The company registration number is stored, but not the last four digits for a "enskild firma" company. With card payments Sprend stores the card owner's name and address, but not the card number. Card payments are processed by our payment provider Stripe.

Book-keeping material is kept for at least 7 years, in accordance with the Swedish Book-keeping Act.

Support (Customer Service)

When the customer communicates with Sprend Support the email conversations are kept for 3 years. The purpose is to be able to follow up on previous contacts when the customer contacts Sprend agan.

Personuppgifter per användningsområde

Skapande av konto och inloggning

För varje användarkonto sparas uppgifter såsom namn, mejladress, språkval och tidpunkt för senaste inloggning. Uppgifterna lagras så länge kontot finns kvar. Ett användarkonto kan raderas av användaren. Det sker även en automatisk radering av konton som inte använts på 12 månader.

Sändning av fil

När en fil skickas via sprend.com sparas uppgifter om avsändaren, mottagaren och filen som skickas. Exempel på uppgifter är avsändarens och mottagarens mejladresser, filens namn, typ och storlek, ip-nummer för avsändaren och mottagaren, samt meddelandetexten. Uppgifterna är antingen kopplade till avsändarens konto och finns då kvar så länge kontot existerar, eller saknar koppling till avsändaren och sparas då i 365 dagar. Utöver detta lagras även själva filen under en begränsad period, i normala fall upp till fyra veckor.

Syftet med hanteringen är att möjliggöra själva filöverföringen på ett säkert sätt. Uppgifterna används även till att försvåra missbruk av tjänsten.

Betalning

När kunden betalar för Sprend Pro behandlas och sparas uppgifter som kundens namn, adress, och tidpunkt. För företag sparas organisationsnummer men inte de fyra sista sifforna om det handlar om en enskild firma. Vid kortbetalning lagrar Sprend uppgifter om kortägarens namn och adress, dock inte kortnumret. Kortbetalningar hanteras av vår betalpartner Stripe.

Bokföringsmaterial sparas i minst 7 år, i enlighet med Bokföringslagen.

Support (Kundtjänst)

Vid kundens kontakt med support sparas mejlkonversationerna i tre år. Syftet är att kunna följa upp tidigare ärenden när kunden kontaktar Sprend igen.

Personal data per Usage Area

Creating and logging into an account

Information stored for each user account include name, email address, language choice and time of last login. This information is stored as long as the account exists. A user account may be deleted by the user. There is also an automatic removal of accounts that have not been used for 12 months.

Sending a file

When a file is sent via sprend.com information is stored about the sender, the recipient and the file being transferred. Some of that information are the email addresses of sender and recipient, the file's type and size, the ip number of sender and recipient, and the message. The data either belongs to the sender's account and are then kept as long as the account exists, or is sent by an anonymous user in which case the data is kept for 365 days. Also, the file itself is stored for a limited number of days, usually not more than four weeks.

The purpose of the data processing is to be able to transfer the file in a secure manner. The data is also used to make it more difficult to misuse the service.

Paying

When the customer pays for Sprend Pro, data is processed and stored, such as the customer's name, address and the time and date. The company registration number is stored, but not the last four digits for a "enskild firma" company. With card payments Sprend stores the card owner's name and address, but not the card number. Card payments are processed by our payment provider Stripe.

Book-keeping material is kept for at least 7 years, in accordance with the Swedish Book-keeping Act.

Support (Customer Service)

When the customer communicates with Sprend Support the email conversations are kept for 3 years. The purpose is to be able to follow up on previous contacts when the customer contacts Sprend agan.

Navigation and general usage

Sprend tracks and records data about how the user navigates and uses the service. The data either belongs to the sender's account and are then kept as long as the account exists, or is sent by an anonymous user in which case the data is kept no longer than 365 days. Sprend also uses third-party services for tracking users (by cookies).

The purpose of the data processing is to be able make the service better, and to advertise more effectively.

Personuppgifter per användningsområde

Skapande av konto och inloggning

För varje användarkonto sparas uppgifter såsom namn, mejladress, språkval och tidpunkt för senaste inloggning. Uppgifterna lagras så länge kontot finns kvar. Ett användarkonto kan raderas av användaren. Det sker även en automatisk radering av konton som inte använts på 12 månader.

Sändning av fil

När en fil skickas via sprend.com sparas uppgifter om avsändaren, mottagaren och filen som skickas. Exempel på uppgifter är avsändarens och mottagarens mejladresser, filens namn, typ och storlek, ip-nummer för avsändaren och mottagaren, samt meddelandetexten. Uppgifterna hör antingen till avsändarens konto och finns då kvar så länge kontot existerar, eller saknar koppling till avsändaren och sparas då i 365 dagar. Utöver detta lagras även själva filen under en begränsad period, i normala fall upp till fyra veckor.

Syftet med hanteringen är att möjliggöra själva filöverföringen på ett säkert sätt. Uppgifterna används även till att försvåra missbruk av tjänsten.

Betalning

När kunden betalar för Sprend Pro behandlas och sparas uppgifter som kundens namn, adress, och tidpunkt. För företag sparas organisationsnummer men inte de fyra sista sifforna om det handlar om en enskild firma. Vid kortbetalning lagrar Sprend uppgifter om kortägarens namn och adress, dock inte kortnumret. Kortbetalningar hanteras av vår betalpartner Stripe.

Bokföringsmaterial sparas i minst 7 år, i enlighet med Bokföringslagen.

Support (Kundtjänst)

Vid kundens kontakt med support sparas mejlkonversationerna i tre år. Syftet är att kunna följa upp tidigare ärenden när kunden kontaktar Sprend igen.

Navigering och övrigt användande

Sprend spårar och lagrar data om hur användaren använder tjänsten. Uppgifterna hör antingen till avsändarens konto och finns då kvar så länge kontot existerar, eller saknar koppling till avsändaren och sparas då som längst i 365 dagar. Sprend använder också tredje-parts-tjänster för att spåra användare (via cookies).

Syftet med datahanteringen är att förbättra tjänsten och göra våra marknadsföring effektivare.

Osobni podaci po području upotrebe

Izrada i prijava na račun

Podaci pohranjeni za svaki korisnički račun uključuju ime, e-mail adresu, izbor jezika i vrijeme zadnje prijave. Ti se podaci pohranjuju sve dok račun postoji. Korisnik može izbrisati korisnički račun. Postoji i automatsko uklanjanje računa koji se nisu koristili 12 mjeseci.

Slanje datoteke

Kada se datoteka pošalje putem sprend.com, pohranjuju se podaci o pošiljatelju, primatelju i datoteci koja se prenosi. Neke od tih informacija su e-mail adrese pošiljatelja i primatelja, vrsta i veličina datoteke, IP broj pošiljatelja i primatelja te poruka. Podaci pripadaju računu pošiljatelja i tada se čuvaju sve dok račun postoji ili ih šalje anonimni korisnik, a u tom se slučaju podaci čuvaju 365 dana. Također, sama datoteka pohranjena je za ograničeni broj dana, obično ne duže od četiri tjedna.

Svrha obrade podataka je omogućiti prijenos datoteke na siguran način. Podaci se također koriste za otežavanje zlouporabe usluge.

Plaćanje

Kada kupac plati Sprend Pro, podaci se obrađuju i pohranjuju, poput imena, adrese i vremena te datuma kupca. Registrirani broj tvrtke je pohranjen, ali ne i posljednje četiri znamenke za tvrtku "enskild firma". Kod plaćanja putem kartice Sprend pohranjuje ime i adresu vlasnika kartice, ali ne i broj kartice. Isplate putem kartice obrađuje naš pružatelj usluga plaćanja Stripe.

Knjigovodstveni materijal čuva se najmanje 7 godina, u skladu sa švedskim Zakonom o knjigovodstvu.

Podrška (korisnička služba)

Kada kupac komunicira s podrškom Sprend, razgovori putem e-maila čuvaju se 3 godine. Svrha je omogućiti praćenje prethodnih kontakata kada korisnik kontaktira Sprend ponovno.

Navigacija i opća upotreba

Sprend prati i bilježi podatke o tome kako korisnik navigira i koristi uslugu. Podaci pripadaju računu pošiljatelja i tada se čuvaju sve dok račun postoji ili ih šalje anonimni korisnik, a u tom se slučaju podaci čuvaju ne duže od 365 dana. Sprend također koristi usluge trećih strana za praćenje korisnika (kolačićima).

Svrha obrade podataka je poboljšati uslugu i učinkovitije oglašavati.

Storage Locations and Security

Sprend's Servers

Sprend uses its own server hardware (computers) to provide the sprend.com service. The servers are placed in a secure environment, at a data center in Sweden. On these servers are stored the files of the customers, database files and log files.

When the user sends a file using sprend.com the first step is a secure transfer to Sprend's servers. If the user has provided a password the file will be stored in an encrypted format. The file is retrieved by the recipient using a randomly generated file identification code, and the download is performed securely.

As soon as the storage time of file has expired the file is permanently deleted. Sprend does not backup the customers' files since sprend.com is a transfer service, not a storage service. The server is protected by a firewall. Files are not checked for viruses.

The main storage location for personal data is database files on the servers. The database is backed up daily and the backup files are kept for a few days, but no longer than a month.

Log files are used to store data necessary for monitoring the service. The log files are kept for at most 14 days.

Other locations

Card payments are processed by the payment service Stripe, whose personal data processing is described within its Global Privacy Policy.

Sprend uses the services of Google for email and document storage (but not for storage of customers' files).

Stripe and Google are American companies with operations in several countries. Both companies are certified according to the EU-U.S. Privacy Shield, which have been created to make sure that the GDPR is followed when personal data is transferred into the United States.

Sprend uses cookies, stored on the user's computer, to simplify the usage of the service. Cookies make auto login possible.

Lagringsplatser och säkerhet

Sprends servrar

Sprend använder egna serverdatorer för att driva tjänsten sprend.com. Servrarna är placerade i en säker miljö, i en serverhall i Sverige. På servrarna lagras kundernas filer, databasfiler, och loggfiler.

När användaren skickar en fil via sprend.com sker först en säker överföring till Sprends servrar. Användaren har möjlighet att lösenordsskydda filen och då lagras filen i krypterad form. Filen hämtas av mottagaren med hjälp av en slumpmässigt framställd kod, och överföringen sker säkert.

När filens lagringstid gått ut raderas den permanent. Ingen backup sker av skickade filer eftersom sprend.com är en överföringstjänst, inte en lagringstjänst. Servern skyddas av en brandvägg. Filer som skickas viruskontrolleras inte.

Den huvudsakliga lagringsplatsen för personuppgifter är i databasfiler, som finns på våra servrar. Databasen backas upp dagligen och backupfilerna sparas som längst i en månad.

Utöver databasen används också loggfiler i vilka skrivs uppgifter som är viktiga för att kunna driva och övervaka tjänsten. Loggfiler sparas som längst i 14 dagar.

Övriga platser

För kortbetalningar används betaltjänsten Stripe som beskriver sin behandling av personuppgifter i sin Global Privacy Policy.

Sprend använder Googles tjänster för mejl och dokumentlagring (men inte för lagring av kundernas filer).

Stripe och Google är amerikanska bolag som har verksamhet i flera länder. Båda företag är certifierade enligt EU-U.S. Privacy Shield, som är ett regelverk för att säkerställa efterlevnad av GDPR när persondata överförs till USA.

Sprend.com använder cookies, som lagras på användarens dator, för att förenkla användningen av tjänsten. Cookies möjliggör automatisk inloggning.

Storage Locations and Security

Sprend's Servers

Sprend uses its own server hardware (computers) to provide the sprend.com service. The servers are placed in a secure environment, at a data center in Sweden. On these servers are stored the files of the customers, database files and log files.

When the user sends a file using sprend.com the first step is a secure transfer to Sprend's servers. If the user has provided a password the file will be stored in an encrypted format. The file is retrieved by the recipient using a randomly generated file identification code, and the download is performed securely.

As soon as the storage time of file has expired the file is permanently deleted. Sprend does not backup the customers' files since sprend.com is a transfer service, not a storage service. The server is protected by a firewall. Files are not checked for viruses.

The main storage location for personal data is database files on the servers. The database is backed up daily and the backup files are kept for a few days, but no longer than a month.

Log files are used to store data necessary for monitoring the service. The log files are kept for at most 14 days.

Other locations

Sprend uses cookies, stored on the user's computer, to simplify the usage of the service. Cookies make auto login possible.

Sprend uses services from other companies according to this list: Data Processors in use by Sprend

Lagringsplatser och säkerhet

Sprends servrar

Sprend använder egna serverdatorer för att driva tjänsten sprend.com. Servrarna är placerade i en säker miljö, i en datorhall i Sverige. På servrarna lagras kundernas filer, databasfiler, och loggfiler.

När användaren skickar en fil via sprend.com sker först en säker överföring till Sprends servrar. Användaren har möjlighet att lösenordsskydda filen och då lagras filen i krypterad form. Filen hämtas av mottagaren med hjälp av en slumpmässigt framställd kod, och överföringen sker säkert.

När filens lagringstid gått ut raderas den permanent. Ingen backup sker av skickade filer eftersom sprend.com är en överföringstjänst, inte en lagringstjänst. Servern skyddas av en brandvägg. Filer som skickas viruskontrolleras inte.

Den huvudsakliga lagringsplatsen för personuppgifter är i databasfiler, som finns på våra servrar. Databasen backas upp dagligen och backupfilerna sparas som längst i en månad.

Utöver databasen används också loggfiler i vilka skrivs uppgifter som är viktiga för att kunna driva och övervaka tjänsten. Loggfiler sparas som längst i 14 dagar.

Övriga platser

Sprend.com använder cookies, som lagras på användarens dator, för att förenkla användningen av tjänsten. Cookies möjliggör automatisk inloggning.

Sprend använder tjänsteleverantörer som finns listade här: Personuppgiftsbiträden som Sprend använder

Lokacije za pohranu i sigurnost

Sprendov Server

Sprend koristi vlastiti poslužiteljski hardver (računala) za pružanje usluge sprend.com. Poslužitelji su smješteni u sigurnom okruženju, u podatkovni centar u Švedskoj. Na tim su poslužiteljima pohranjene datoteke kupaca, datoteke baza podataka i datoteke dnevnika.

Kada korisnik pošalje datoteku putem sprend.com, prvi je korak siguran prijenos na Sprendove poslužitelje. Ako je korisnik dao lozinku, datoteka će se pohraniti u šifriranom obliku. Primatelj datoteku preuzima pomoću nasumično generiranog identifikacijskog koda datoteke, a preuzimanje se izvodi sigurno.

Čim istekne vrijeme pohrane datoteke, datoteka se trajno briše. Sprend ne izrađuje sigurnosne kopije datoteka kupaca jer je sprend.com usluga prijenosa, a ne usluga pohrane. Poslužitelj je zaštićen vatrozidom. Datoteke se ne provjeravaju na viruse.

Glavno mjesto za pohranu osobnih podataka su datoteke baza podataka na poslužiteljima. Svakodnevno se izrađuje sigurnosna kopija baze podataka i datoteke sigurnosne kopije čuvaju se nekoliko dana, ali ne duže od mjesec dana.

Dnevničke datoteke koriste se za pohranu podataka potrebnih za nadgledanje usluge. Datoteke dnevnika čuvaju se najviše 14 dana.

Ostala mjesta

Sprend koristi kolačiće pohranjene na korisnikovom računalu kako bi pojednostavio upotrebu usluge. Kolačići omogućuju automatsku prijavu.

Sprend koristi usluge drugih tvrtki prema ovom popisu: Obrađivači podataka koje koristi Sprend

Terms of Service

Sprend offers the service sprend.com making it possible to transfer large files. The service is primarily for professional users. The service is not for children under the age of 16 years.

Sprend does not have any right to the customer's files. Once the storage time of a file has expired the file is permanently deleted from Sprend's servers.

The customer takes full responsibility for the files sent via the service, and the customer warrants his/her right right to use and transfer the files. Sprend may not be used in a way that violates Swedish law.

Villkor för tjänsten

Sprend erbjuder tjänsten sprend.com som gör det möjligt att överföra stora filer. Tjänsten vänder sig främst till professionella användare. Tjänsten vänder sig inte till barn yngre än 16 år.

Sprend äger inte någon rätt till kundens filer. När lagringstiden för en fil gått ut tas den bort permanent från Sprends servrar.

Filer som skickas via tjänsten är kundens fulla ansvar och kunden garanterar att denne har rätt att använda och distribuera filerna på detta sätt. Sprend får inte användas på ett sätt som bryter mot gällande lagstiftning i Sverige.

Uvjeti pružanja usluge

Sprend nudi uslugu sprend.com koja omogućuje prijenos velikih datoteka. Usluga je prvenstveno za profesionalne korisnike. Usluga nije za djecu mlađu od 16 godina.

Sprend nema nikakvo pravo na datoteke kupca. Nakon isteka vremena pohrane datoteke, datoteka se trajno briše s Sprendovih poslužitelja.

Kupac preuzima punu odgovornost za datoteke poslane putem usluge, a kupac jamči svoje pravo na upotrebu i prijenos datoteka. Sprend se ne smije koristiti na način koji krši švedski zakon.

User Rights

The user has the right to know what personal data Sprend is processing. Information about usage of the service, such as records of sent and received files, is available after logging into the user account. For personal data that is not available through the account, the user can contact Sprend via email or telephone.

The user has the right of rectification of inaccurate data, as well as the right of erasure of data. Most of those functions can be performed after logging into the user account. The user also the right to request restriction of processing, and to object to processing. In those cases the user must contact Sprend.

Regarding the deletion of a user account, it must be noted that Sprend does not have access to the messages or files sent through the service to a recipient.

The user has the right to download the data in a portable format. The purpose is to make it easier to switch to another service supplier. Sprend does not know of any such format at this time.

When a user has a request regarding personal data processing, Sprend must without delay inform the user about how the request has been met (within a month). The user also thas the right to lodge a complaint with a supervisory authority, the Swedish Data Protection Authority.

Användarens rättigheter

Användaren har rätt att få veta vilka personuppgifter som Sprend hanterar. Genom att logga in på sitt användarkonto finns information tillgänglig om användning av tjänsten, såsom skickade och mottagna filer. I den mån personuppgifter inte finns tillgängliga via kontot kan användaren kontakta Sprend via mejl eller telefon.

Användaren har rätt att få felaktiga uppgifter rättade, och rätt att få uppgifter raderade. Detta utföres normalt via funktioner som är tillgängliga via användarkontot. Användaren har också rätt att begära begränsning av behandling eller invända mot behandling av personuppgifter. I sådana fall skall användaren kontakta Sprend.

Vid radering av ett konto bör det noteras att Sprend inte har tillgång till de meddelanden och filer som skickats via tjänsten till en mottagare.

Användaren har rätt att få ut personuppgifter i ett portabelt format. Syftet med detta är göra det enklare att byta tjänsteleverantör. Sprend känner i nuläget inte till något sådant format.

När en användare kontaktar Sprend med ett personuppgiftsärende måste Sprend hantera ärendet utan dröjsmål (inom en månad). Användaren har också rätten att inge klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

Korisnička prava

Korisnik ima pravo znati koje osobne podatke Sprend obrađuje. Informacije o korištenju usluge, poput evidencije poslanih i primljenih datoteka, dostupne su nakon prijave na korisnički račun. Za osobne podatke koji nisu dostupni putem računa, korisnik se može obratiti Sprendu putem e-maila ili telefona.

Korisnik ima pravo ispravljanja netočnih podataka, kao i pravo brisanja podataka. Većina tih funkcija može se izvršiti nakon prijave na korisnički račun. Korisnik također ima pravo zahtijevati ograničenje obrade i prigovoriti obradi. U tim slučajevima korisnik mora kontaktirati Sprend.

Što se tiče brisanja korisničkog računa, valja napomenuti da Sprend nema pristup porukama ili datotekama koje su putem usluge poslane primatelju.

Korisnik ima pravo preuzeti podatke u prijenosnom formatu. Svrha je olakšati prelazak na drugog dobavljača usluga. Sprend trenutno ne zna ni za jedan takav format.

Kada korisnik ima zahtjev u vezi s obradom osobnih podataka, Sprend mora bez odgađanja obavijestiti korisnika o tome kako je zahtjev zadovoljen (u roku od mjesec dana). Korisnik također ima pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu, švedskom tijelu za zaštitu podataka.