Abonnemang & Priser Om oss Kontakt Nytt konto Logga in
English|svenska

Data Processors in use by Sprend

The list was updated 2021-04-29.

Sprend uses service providers in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR). Read more about data processors in Article 28 of the GDPR.

Please contact us if you have objections against the data processors we use.

Mijena d.o.o.

Service provided: Marketing. From 2021-01-01. new

Privately owned Croatian company.

Raqs AB

Service provided: Marketing. From 2020-12-01.

Privately owned Swedish company.

GleSYS AB

Service provided: Server hosting. From 2019-05-10.

Privately owned Swedish company.

Wildbit, LLC

Service provided: E-mail ("Postmark"). From 2020-01-28.

Wildbit is an American company. Their Data Processing Addendum includes the Standard Contractual Clauses, which allows it to meet the requirements of the GDPR. Read more details on the website of Postmark: EU Data Protection.

Stripe, Inc

Service provided: Card payments. From 2017-11-10.

Stripe is an American company with operations in several countries. Their Data Processing Addendum includes the Standard Contractual Clauses, which allows it to meet the requirements of the GDPR.

More information about Stripe's data processing is found here: Global Privacy Policy.

Google

Service provided (1): E-mail and document storage (but not the storage of the customer's files). Since before 2011.

Service provided (2): User tracking for marketing purposes. From March, 2020.

Google is an American company with operations in several countries. Their Data Processing Addendum includes the Standard Contractual Clauses, which allows it to meet the requirements of the GDPR.

Facebook

Service provided: User tracking for marketing purposes. From April, 2021.New

Facebook is an American company with operations in several countries. Their Data Processing Addendum includes the Standard Contractual Clauses, which allows it to meet the requirements of the GDPR.

Previous data processors

Infoflex Connect AB: Server hosting and Receipt processing. Since before 2011 - June 2020.

THS Consulting: Technical consulting. November 2018 - December 2019.

Personuppgiftsbiträden som Sprend använder

Listan uppdaterades 2021-04-29.

Sprend använder tjänsteleverantörer som hanterar personuppgifter, s.k. personuppgiftsbiträden, i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer i förordningens Artikel 28.

Kontakta oss om du har invändningar mot de personuppgiftsbiträden vi använder.

Mijena d.o.o.

Tjänst: Marknadsföring. Fr.o.m 2021-01-01.Ny

Privatägt kroatiskt företag.

Raqs AB

Tjänst: Marknadsföring. Fr.o.m 2020-12-01.

Privatägt svenskt företag.

GleSYS AB

Tjänst: Serverhosting i GleSYS datorhall. Fr.o.m 2019-05-10.

Privatägt svenskt företag.

Wildbit, LLC

Tjänst: Mejl ("Postmark"). Fr.o.m 2020-01-28.

Wildbit är ett amerikanskt bolag. Deras Personuppgiftsbiträdesavtal inkluderar standardavtalsklausuler, så kallade Standard Contractual Clauses (SCC), vilka möjliggör efterlevnad av GDPR. Läs mer på Postmarks egen website: EU Data Protection.

Stripe, Inc

Tjänst: Kortbetalningar. Fr.o.m 2017-11-10.

Stripe är ett amerikanskt bolag som har verksamhet i flera länder. Deras Personuppgiftsbiträdesavtal inkluderar standardavtalsklausuler, så kallade Standard Contractual Clauses (SCC), vilka möjliggör efterlevnad av GDPR.

Stripe beskriver sin behandling av personuppgifter i sin Global Privacy Policy.

Google

Tjänst (1): Mejl och dokumentlagring (men inte lagring av kundernas filer). Sedan tidigare än 2011.

Tjänst (2): Användarspårning för marknadsföringsändamål. Fr.o.m mars 2020.

Google är ett amerikanskt bolag som har verksamhet i flera länder. Deras Personuppgiftsbiträdesavtal inkluderar standardavtalsklausuler, så kallade Standard Contractual Clauses (SCC), vilka möjliggör efterlevnad av GDPR.

Facebook

Tjänst: Användarspårning för marknadsföringsändamål. Fr.o.m april 2021. Ny

Facebook är ett amerikanskt bolag som har verksamhet i flera länder. Deras Personuppgiftsbiträdesavtal inkluderar standardavtalsklausuler, så kallade Standard Contractual Clauses (SCC), vilka möjliggör efterlevnad av GDPR.

Tidigare personuppgiftsbiträden

Infoflex Connect AB: Serverhosting och kvittohantering. Sedan tidigare än 2011 - Juni 2020.

Tekniska Högskolans Studentkonsulter Stockholm AB: IT-konsulting. November 2018 - December 2019.

© Sprend 2021

Bisnode AA

Abonnemang & Priser

Om oss
Företaget
Vårt team
Blogg
Jobb
English|svenska

Villkor & integritet

support@sprend.com
010-129 29 10