support@sprend.com  +46 10 129 29 10
English|Swedish

Data Processors in use by Sprend

News and changes are marked by:new

Sprend uses service providers in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR). Read more about data processors in Article 28 of the GDPR.

Please contact us if you have objections against the data processors we use.

GleSYS AB

Service provided: Server hosting. From 2019-05-10.

Infoflex Connect AB

Service provided: Server hosting and Receipt processing. Since before 2011.

Wildbit, LLC

Service provided: E-mail ("Postmark"). Since 2020-01-28.

Wildbit is an American company. The company is certified under the EU-U.S. Privacy Shield, which allows it to meet the requirements of the GDPR. Read more details on the website of Postmark: EU Data Protection

Stripe, Inc

Service provided: Card payments. Since 2017-11-10.

Stripe is an American company with operations in several countries. The company is certified under the EU-U.S. Privacy Shield, which allows it to meet the requirements of the GDPR.

More information about Stripe's data processing is found here: Global Privacy Policy.

Google

Service provided (1): E-mail and document storage (but not storage of the customer's files). Since before 2011.

Service provided (2): Google Analytics. Since March, 2020.new

Google is an American company with operations in several countries. The company is certified under the EU-U.S. Privacy Shield, which allows it to meet the requirements of the GDPR.

Previous data processors

THS Consulting

Service provided: Technical consulting. Time period: November 2018 - December 2019.

Swedish name: Tekniska Högskolans Studentkonsulter Stockholm AB

Personuppgiftsbiträden som Sprend använder

Nyheter och ändringar är markerade med:ny

Sprend använder tjänsteleverantörer som hanterar personuppgifter, s.k. personuppgiftsbiträden, i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer i förordningens Artikel 28.

Kontakta oss om du har invändningar mot de personuppgiftsbiträden vi använder.

GleSYS AB

Tjänst: Serverhosting i GleSYS datorhall. Fr.o.m 2019-05-10.

Infoflex Connect AB

Tjänst: Serverhosting och kvittohantering. Sedan tidigare än 2011.

Wildbit, LLC

Tjänst: Mejl ("Postmark"). Sedan 2020-01-28.

Wildbit är ett amerikanskt bolag. Företaget är certifierat enligt EU-U.S. Privacy Shield, som är ett regelverk för att säkerställa efterlevnad av GDPR när persondata överförs till USA. Läs mer på Postmarks egen website: EU Data Protection.

Stripe, Inc

Tjänst: Kortbetalningar. Sedan 2017-11-10.

Stripe är ett amerikanskt bolag som har verksamhet i flera länder. Företaget är certifierat enligt EU-U.S. Privacy Shield, som är ett regelverk för att säkerställa efterlevnad av GDPR när persondata överförs till USA.

Stripe beskriver sin behandling av personuppgifter i sin Global Privacy Policy.

Google

Tjänst (1): Mejl och dokumentlagring (men inte lagring av kundernas filer). Sedan tidigare än 2011.

Tjänst (2): Google Analytics. Sedan mars 2020. ny

Google är ett amerikanskt bolag som har verksamhet i flera länder. Företaget är certifierat enligt EU-U.S. Privacy Shield, som är ett regelverk för att säkerställa efterlevnad av GDPR när persondata överförs till USA.

Tidigare personuppgiftsbiträden

Tekniska Högskolans Studentkonsulter Stockholm AB

Tjänst: IT-konsulting. Tidsperiod: November 2018 - December 2019.

Sprend AB  support@sprend.com  +46 10 129 29 10